1. A. 122. A. Bungšis Ķevelniekos, Vec-Auces tuvumā. LP, V, 67. AŠ, II, 39b.

2. A.122. Draugs "Mūsu t. teikas un pasakas" II, l.