1. A.2l0. J.Lācis 0kteniekos. LP,VII,11,33,3,1.

2. A.210. F.Rozentāle Talsos, T.Dzintarkalna krājumā.