Dzīvojamo ēku komplekss.

Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.   18. - 19. gs.
Audēju iela 7, 9, 11


 
../VecR03/a35.jpg ../VecR03/a07.jpg

 

 

Rīgas kultūras pieminekļi