TEIKUMU IEDALĪJUMS PĒC IZTEIKUMA MĒRĶA

Pēc izteikuma mērķa teikumus iedala stāstījuma, jautājuma, izsaukuma, vēlējuma un rosinājuma teikumos. Izdalot šos teikuma tipus, ņem vērā ne tikai informācijas virzību, bet arī vārdus un vārdu formas, kas ir tipiskas šo teikumu izveidē.

 

Pārskata tabula par teikumu iedalījumu pēc izteikuma mērķa

Teikuma veids

Kas izteikts teikumā

Pieturzīme teikuma beigās

Piemēri

Stāstījuma teikums

 

 

 

 

 

 

 

Vispārīgas atziņas, faktu konstatējumi, tēlojumi

 

 

 

 

 

 

Punkts (.)

 

 

 

 

 

 

 

Paražas ir kā dadži: ātri tie pielīp, grūti tos nokratīt.

Jūrā nebija redzams neviens kuģis, neviena zvejnieku laiva.

Debess pamale blāzmoja ar viegli iezaļganu gaišumu.

Rosinājuma teikums

 

 

 

 

 

 

 

 

Ieteikums, lūgums, aicinājums, pavēle, aizliegums, brīdinājums, atļauja

 

 

 

 

 

Izsaukuma zīme

(!)

 

 

 

 

 

 

 

 

Apdomā labi un padari gudri!

Spēlē, lūdzams, vēl to dziesmu!

Nāciet man līdzi!

Liec viņu mierā!

Neej tagad tur!

Runā klusāk, neuzmodini tēvu!

Lai jaunieši atpūšas!

Vēlējuma teikums

 

 

Vēlēšanās, novēlējums

 

 

Izsaukuma zīme

(!)

 

 

Kaut jel vējiņš sāktu pūst, nebūtu vairs tik karsti!

Lai domas kļūst par darbiem!

Izsaukuma teikums

 

Emocijas, jūtas

 

Izsaukuma zīme

(!)

Tas ir par traku!

Cik viņai ir grūti!

Jautājuma teikums

 

 

Jautājums

 

 

Jautājuma zīme

(?)

 

Uz kurieni dodaties?

Kas izlietu ūdeni sasmelt vairs spēj?

 

VINGRINĀJUMI