VIENKĀRŠS TEIKUMS

Vienkāršs teikums ir tad, ja tajā ir gramatiskais centrs. Vienkāršus teikumus pēc gramatiskā centra veidojuma var iedalīt divkopu teikumos un vienkopas teikumos.

Divkopu teikumā ir divi teikuma virslocekļi - teikuma priekšmets un izteicējs. Vienkopas teikuma gramatisko centru veido viens teikuma loceklis - vienkopas teikuma galvenais loceklis.

Nolieguma precizēšana teikumā

VINGRINĀJUMI