Latviešu valoda mazākumtautību skolām

 

Garo patskaņu lietošana rakstībā

Līdzskaņu mija lietvārdu locījumos

Vārdu saskaņošana dzimtē, skaitlī un locījumā

Prievārdu lietošana

Īpašības vārdu noteiktās, nenoteiktās galotnes lietošana

Salīdzināmo pakāpju lietošana

Skaitļa vārdu un skaitļu rakstība

Vietniekvārdu lietošana

Darbības vārdu personu formas

Divdabju darināšana un lietošana

Darbības vārdu ar priedēkļiem lietošana

Testi

Paskaidrojumi

Vingrinājumi

Metodiskie norādījumi skolotājiem