1.vingrinājums. Svītriņu vietā raksti īso vai garo e! Nosaki, vai vārdā e ir šaurs vai plats!

2.vingrinājums. Svītriņu vietā raksti īso vai garo e! Nosaki, vai vārdā e ir šaurs vai plats!

3.vingrinājums. Svītriņu vietā raksti īso vai garo e! Norādi, cik katrā teikumā ir šauro un cik plato e, ē!

4.vingrinājums. Aiz katras rindkopas izraksti vārdus ar plato e, ē!

5.vingrinājums. Saliec garumzīmes, kur tās nepieciešamas!

6.vingrinājums. Saliec garumzīmes, kur tās nepieciešamas!

7.vingrinājums. Pēc katra teikuma nosaki, vai tas uzrakstīts pareizi! Saliec garurzīmes, ja tās nepieciešamas!

8.vingrinājums. Lieto vārdus iekavās pareizajā dzimtē, skaitlī un locījumā!

9.vingrinājums. Izvēlies pareizo prievārdu!

10.vingrinājums. Vārdus iekavās saskaņo ar pārējiem teikuma locekļiem!

11.vingrinājums. Daudzpunktu vietā liec pareizo prievārda savienojumu!

12.vingrinājums. Vārdus iekavās lieto pareizā locījumā!

13.vingrinājums. Vārdus iekavās lieto pareizā locījumā!

14.vingrinājums. Veido vārdu savienojumus!

15.vingrinājums. Izloki vārdu savienojumu mans jaunais, nepaklausīgais vilku sugas suns!

16.vingrinājums. Izloki vārdu savienojumu šī neparastā pirmdienas diena!