SKAŅU PĀRMAIŅAS

 

Skaņu pārmaiņas latviešu valodā ir divējādas:

vai