VĒSTURISKĀS LĪDZSKAŅU PĀRMAIŅAS

 

Par vēsturiskām līdzskaņu pārmaiņām sauc tās pārmaiņas, kas radušās valodas attīstības gaitā.

Ir divējādas vēsturiskās līdzskaņu pārmaiņas: