SPECIĀLĀ JEB NOZARU LEKSIKA

Speciālā jeb nozaru leksika ir saistīta ar cilvēka aktīvo darbību dažādās dzīves nozarēs - materiālo vērtību ražošanā un sadalē, tehnikā, zinātnē, mākslā un daudzās citās cilvēka darbības sfērās. Katrā nozarē izveidojas specialitātei raksturīga leksika, kas šajā nozarē ir parasta un ikdienišķa, bet ārpus tās reti kad tiek lietota.

Speciālajā jeb nozaru leksikā ietilpst gan zinātniski termini, gan dažādu arodu profesionālismi.