DARBĪBAS VĀRDI

Darbības vārdi (verbi) ir patstāvīgi vārdi, kas izsaka darbību, stāvokli vai procesu.

zīmēt, skriet, augt, dzīvot, smieties, mosties, sēdēt, ilgt,

Teikumos darbības vārdi var būt trīs stāvokļos: nenoteiksmē, personu formā vai divdabju formā.

Nenoteiksme (infinitīvs) ir darbības vārda forma, kas darbību, procesu vai stāvokli tikai nosauc, bet nenorāda uz laiku, personu un skaitli. Nenoteiksmi izsaka ar galotni -t vai -ties. Nenoteiksme uzskatāma par darbības vārda pamatformu, to pretstata visām pārējām darbības vārda formām.

celt, celties, mazgāt, mazgāties, mācīt, mācīties, riet, kalt, laikot, smieties, censties, priecāties

Pēc formas un nozīmes darbības vārdi ir

iet, gulēt, šūt, rakstīt, audzēt, mīlēt, ravēt;

vēlēties, skaisties, klausīties, mosties, žāvāties, smieties.

Pēc nozīmes un saistījuma ar citiem vārdiem teikumā darbības vārdi ir

lasīt (grāmatu), celt (māju), skatīties (filmu), nest (somu), zīmēt (cilvēkus), rakt (zemi);

sēdēt, priecāties, raudāt, iet, slimot, uztraukties.

Pēc vārda sastāva darbības vārdi ir

iet, smieties, vest, raut, likt, ļaut, liekties;

aiziet, iesmieties, smaidīt, lasīt, pasmaidīt, izlasīt.

Ar priedēkļiem darbības vārdus atvasina tikai no citiem darbības vārdiem. Darbības vārdus var atvasināt ar šādiem latviešu valodas priedēkļiem:

aiz-, ap-, at-, ie-, iz-, ne-, no-, pa-, pār-, pie-, sa-, uz-.

aizrakstīt, aprakstīt, atrakstīt, ierakstīt, izrakstīt, nerakstīt, norakstīt, parakstīt, pārrakstīt, pierakstīt, sarakstīt, uzrakstīt;

apmācīt, iemācīt, izmācīt, nemācīt, pamācīt, pārmācīt, samācīt;

necensties, pacensties, pārcensties, sacensties.

Ar piedēkļiem darbības vārdus atvasina no lietvārdiem, īpašības vārdiem un darbības vārdiem. Darbības vārdus atvasina ar šādiem latviešu valodas piedēkļiem:

-ā-, -ē-, -ī-, -o-, -inā-, -aļā-, -alē-, -elē-, -uļo-.

raudāt, zīmēt, lasīt, dejot, vilināt, kāpaļāt, braukalēt, skraidelēt, burbuļot.

Pēc izsacītās darbības veida darbības vārdi ir:

ēst, dziedāt, iet, lasīt.

Izņēmumi: piedot, aizstāvēt, palikt, pazīt, patikt;

paēst, nodziedāt, aiziet, ieiet, izlasīt.

Pēc gramatiskā lietojuma darbības vārdi var būt:

zīmēt, vilkt, žāvāties, apstāties;

esmu zīmējis, biju uzvilcis, tiek zīmēts, top mācīts.

Darbības vārdi būt, tikt, tapt var tikt lietoti arī kā patstāvīgi darbības vārdi.

Ir vasara. Tu tiksi ar to galā. Top lielas lietas.

Darbības vārdu celmi

Darbības vārdu konjugācijas

Darbības vārdam personas formā ir šādas gramatiskās kategorijas:

Locīšanas paraugs

Divdabji

Darbības vārdu morfoloģiskā analīze