LIETVĀRDI

Lietvārdi ir patstāvīgi vārdi, kas priekšmetiskā veidā nosauc dažādas īstenības parādības. Priekšmetiskums gramatikā ir ļoti daudzveidīgs, tas ietver priekšmetus, dzīvas būtnes, parādības, procesus, abstraktas parādības, piem., grāmata, kaķis, cilvēks, lietus, zīmēšana, mīlestība. Leksiskā ziņā priekšmetiskums realizējas tikai daļēji, jo ir tīri gramatisks, piem., klusums, skriešana.

Teikumā lietvārds var būt jebkurš teikuma loceklis, vienīgi izteicēju tas neveido viens pats, bet gan kopā ar saitiņu.

Raitas vecākā meita Daina ir latviešu valodas skolotāja pagasta skolā.

Raitas vecākā meita Daina ir latviešu valodas skolotāja pagasta skolā.

Raitas vecākā meita Daina ir latviešu valodas skolotāja pagasta skolā.

Raitas vecākā meita Daina ir latviešu valodas skolotāja pagasta skolā.

Raitas vecākā meita Daina ir latviešu valodas skolotāja pagasta skolā.

Māris raksta draugam vēstuli.

Par brīnumu es izaugu

Skaista meita māmiņai.

 

Visus lietvārdus iedala:

Piem., zābaks, milti, ozols, sniegs, klusums, prieks;

Piem., Ilze, Muris, Sigulda, Gauja, Latvija, "Jaunā Avīze", "Mērnieku laiki"

Īpašvārdu rakstība

Lietvārdiem ir trīs gramatiskās kategorijas: dzimte, skaitlis un locījums.

Lietvārdu locīšana un deklinācijas

Lietvārda morfoloģiskā analīze