Z

zaudējumi  losses, wastage 
zinātne  research work 
ziņas  news, information, data, record 
ziņojums  report 
ziņotājs  bulletin