CIEŠAMĀS KĀRTAS TAGADNES DIVDABIS

Lokāmais ciešamās kārtas tagadnes divdabis tiek veidots no vienkāršās tagadnes daudzskaitļa pirmās personas, pievienojot -s. Tādējādi tas beidzas ar -āms trešās konjugācijas pirmās un otrās grupas darbības vārdiem un ar -ams citos gadījumos. Divdabi loka tāpat kā īpašības vārdu ar noteikto vai nenoteikto galotni.

Šim divdabim ir arī nelokāmā forma, kur galotne -s zūd. Divdabjiem ar -am, -ām ir arī atgriezeniskās formas ar izskaņām -amies, -āmies.

Piemēri

Divdabja locīšana ar nenotiekto galotni

  Vīr., viensk.  Siev., viensk.  Vīr., daudzsk.  Siev., daudzsk. 
Nominatīvs  redzam-s  redzam-a  redzam-i  redzam-as 
Ģenitīvs  redzam-a  redzam-as  redzam-u  redzam-u 
Datīvs  redzam-am  redzam-ai  redzam-iem  redzam-ām 
Akuzatīvs  redzam-u  redzam-u  redzam-us  redzam-ās 
Lokatīvs  redzam-ā  redzam-ā  redzam-os  redzam-ās 

Divdabja locīšana ar noteikto galotni

  Vīr., viensk.  Siev., viensk.  Vīr., daudzsk.  Siev., daudzsk. 
Nominatīvs  redzam-ais  redzam-ā  redzam-ie  redzam-ās 
Ģenitīvs  redzam-ā  redzam-ās  redzam-o  redzam-o 
Datīvs  redzam-ajam  redzam-ajai  redzam-ajiem  redzam-ajām 
Akuzatīvs  redzam-o  redzam-o  redzam-os  redzam-ās 
Lokatīvs  redzam-ājā  redzam-ajā  redzam-ajos  redzam-ajās Atpakaļ uz divdabju lapu