VIENKĀRŠĀ NĀKOTNE

Vienkāršo nākotni veido no nenoteiksmes celma. Vienskaitļa pirmo personu veido pievienojot piedēkli un atbilstošo galotni, bet pārējās formas veido pievienojot piedēkli -s un atbilstošo formas galotni. Pirmās konjugācijas darbības vārdiem, kuru nenoteiksmes celms beidzas ar -s vai -z, vienkāršo nākotni veido no pagātnes celma. Vienskaitļa pirmo personu veido pievienojot -īš un atbilstošo galotni, bet pārējās formas veido pievienojot -īs un atbilstošo formas galotni.

Verbu nākotnes formu paradigma

Darbības vārda forma Viensk. 1.pers.  Viensk. 2.pers.  Viensk. 3.pers.  Daudzsk. 1.pers.  Daudzsk. 2.pers.  Daudzsk. 3.pers. 
tiešais  -u  -i  -im  -iet, -it 
atgriezeniskais  -os  -ies  -ies  -imies  -ieties, -ities  -ies 

Piemēri

  1 konj. tiešais  1 konj. atgriez.  2 konj. tiešais  2 konj. atgriez.  3 konj. tiešais  3 konj. atgriez. 
es  ēdīš-u  smieš-os  ogoš-u  sarunāš-os  tecēš-u  mācīš-os 
tu  ēdīs-i  smies-ies  ogos-i  sarunās-ies  tecēs-i  mācīs-ies 
viņš  ēdīs  smies-ies  ogos  sarunās-ies  tecēs  mācījs-ies 
mēs  ēdīs-im  smies-imies  ogos-im  sarunās-imies  tecēs-im  mācīs-imies 
jūs  ēdīs-iet

ēdīs-it 

smies-ieties

smies-ities 

ogos-iet,

ogos-it 

sarunās-ieties,

sarunās-ities 

tecēs-iet,

tecēs-it 

mācīs-ieties,

mācīs-ities 

viņi  ēdīs  smies-ies  ogos  sarunājs-ies  tecēs  mācījs-ies 

Atpakaļ uz darbības vārdu lapu