SKAITĻA VĀRDI

Skaitļa vārdus pēc nozīmes iedala pamata un kārtas skaitļa vārdos. Pamata skaitļa vārdi var būt lokāmi vai nelokāmi. Lokāmos pamata skaitļa vārdus loka kā īpašības vārdus ar nenoteikto galotni, bet kārtas skaitļa vārdus loka kā īpašības vārdus ar noteikto galotni. Īpatnēji loka skaitļa vārdus trīs, pusotra, pustreša, pusceturta. Skaitļa vārdu savienojumos katru tā sastāvdaļu loka atsevišķi.

Nelokāmi ir visi skaitļa vārdi, kuriem nav galotnes:

desmit;

11-19: vienpadsmit, divpadsmit, trīspadsmit, četrpadsmit, piecpadsmit, sešpadsmit, septiņpadsmit, astoņpadsmit, deviņpadsmit;

saliktie skaitļa vārdi ar desmit: divdesmit, trīsdesmit, četrdesmit, piecdesmit, sešdesmit, septiņdesmit, astoņdesmit, deviņdesmit;

saliktie skaitļa vārdi ar simt: simt, divsimt, trīssimt, četrsimt, piecsimt, sešsimt, septiņsimt, astoņsimt, deviņsimt;

saliktie skaitļa vārdi ar tūkstoš: tūkstoš, divtūkstoš, trīstūkstoš, četrtūkstoš, piectūkstoš, seštūkstoš, septiņtūkstoš, astoņtūkstoš, deviņtūkstoš, etc.

Piemēri

Pamata skaitļa vārdu locīšana

  Vīr., daudzsk. Siev., daudzsk. 
Nominatīvs  div-i  div-as 
Ģenitīvs  div-u  div-u 
Datīvs  div-iem  div-ām 
Akuzatīvs  div-us  div-ās 
Lokatīvs  div-os  div-ās 

Kārtas skatļu locīšana

  Vīr., viensk.  Siev., viensk.  Vīr., daudzsk.  Siev., daudzsk. 
Nominatīvs  otr-ais  otr-ā  otr-ie  otr-ās 
Ģenitīvs  otr-ā  otr-ās  otr-o  otr-o 
Datīvs  otr-ajam  otr-ajai  otr-ajiem  otr-ajām 
Akuzatīvs  otr-o  otr-o  otr-ajos  otr-ajās 
Lokatīvs  otr-ajā  otr-ajā  otr-ajos  otr-ajās 

Skaitļa vārda trīs locīšana

  Vīr., daudzsk.  Siev., daudzsk. 
Nominatīvs  trī-s  trī-s 
Ģenitīvs  trij-u  trij-u 
Datīvs  tri-m, trij-iem  tri-m, trij-ām 
Akuzatīvs  trī-s  trī-s 
Lokatīvs  trij-os, trī-s  trij-ās, trī-s 

Skaitļa vārda pusotra locīšana

  Vīr., viensk.  Siev., viensk.  Vīr., daudzsk.  Siev., daudzsk. 
Nominatīvs 
Ģenitīvs  pusotr-a  pusotr-as  pusotr-u  pusotr-u 
Datīvs  pusotr-am  pusotr-ai  pusotr-iem  pusotr-ām 
Akuzatīvs  pusotr-u  pusotr-u  pusotr-us  pusotr-as 
Lokatīvs  pusotr-ā  pusotr-ā  pusotr-os  pusotr-ās Atpakaļ uz gramatikas lapu