DARĀMĀS KĀRTAS TAGADNES DIVDABIS AR -ošs

Darāmās kārtas tagadnes divdabi ar -ošs veido no darbības vārda celma vienkāršās tagadnes pirmajā personā, pievienojot izskaņu -ošs. Pirmās konjugācijas ceturtās grupas darbības vārdiem, kuri nenoteiksmē beidzas ar -st, -zt divdabi veido no vienkāršās tagadnes vienskaitļa otrās personas celma. Šo divdabi lieto kā īpašības vārdu: gan ar nenoteikto, gan noteikto galotni.

Darāmās kārtas tagadnes divdabi ar -ošs, kas darināts no atgriezeniskajiem darbības vārdiem, lieto reti. Šim divdabim dažu locījumu trūkst.

Divdabja, kas darināts no atgriezeniskajiem darbības vārdiem, locīšanas paradigma

Dzimte  Skaitlis  Nomin.  Ģen.  Dat.  Akuz.  Lok. 
vīriešu  viensk.  -ās  -os 
vīriešu daudzsk.  -ies  -os  -os 
sieviešu  viensk.  -ās  -os 
sieviešu  dadzsk.  -ās  -os  -ās 

Piemēri

Divdabja locīšana ar nenoteikto galotni

  Vīr., viensk.  Siev., viensk.  Vīr., daudzsk.  Siev., daudzsk. 
Nominatīvs  ziedoš-s  ziedoš-a  ziedoš-i  ziedoš-as 
Ģenitīvs  ziedoš-a  ziedoš-as  ziedoš-u  ziedoš-u 
Datīvs  ziedoš-am  ziedoš-ai  ziedoš-iem  ziedoš-ām 
Akuzatīvs  ziedoš-u  ziedoš-u  ziedoš-us  ziedoš-ās 
Lokatīvs  ziedoš-ā  ziedoš-ā  ziedoš-os  ziedoš-ās 

Divdabja locīšana ar noteikto galotni

  Vīr., viensk.  Siev., viensk.  Vīr., daudzsk.  Siev., daudzsk. 
Nominatīvs  ziedoš-ais  ziedoš-ā  ziedoš-ie  ziedoš-ās 
Ģenitīvs  ziedoš-ā  ziedoš-ās  ziedoš-o  ziedoš-o 
Datīvs  ziedoš-ajam  ziedoš-ajai  ziedoš-ajiem  ziedoš-ajām 
Akuzatīvs  ziedoš-o  ziedoš-o  ziedoš-os  ziedoš-ās 
Lokatīvs  ziedoš-ājā  ziedoš-ajā  ziedoš-ajos  ziedoš-ajās 

Divdabji, kuri darināti no atgriezeniskajiem darbības vārdiem

Dzimte Skaitlis  Nomin.  Ģen.  Dat.  Akuz.  Lok. 
vīriešu viensk.  mosotš-ās  mostoš-os 
vīriešu  daudzsk.  mostoš-ies  mostoš-os  mostoš-os 
sieviešu  viensk.  mostoš-ās  mostoš-os 
sieviešu  daudzsk.  mostoš-ās  mostoš-os  mostoš-ās Atpakaļ uz divdabju lapu