VIENKĀRŠĀ TAGADNE

Darbības vārda vienkāršo tagadni veido tagadnes celmam pievienojot atbilstošās personas formas galotni. Pirmās konjugācijas darbības vārdiem vienkāršā tagadnē ir līdzskaņu mija visās formās, izņemot vienskaitļa otro personu.

Celma beigu līdzskanis  Mija   Piemēri 

š 

dzēs - dzēš 

š 

censt - cenš 

ž 

svied - sviež 

ž 

griez - griež 

ļ 

smel - smeļ 

pj 

stiep - stiepj 

bj 

streb - strebj 

mj 

stum - stumj 

Pirmās konjugācijas darbības vārdiem, kuru nenoteiksmes celms beidzas ar -k, -g, vienkāršās tagadnes vienskaitļa 2.pers. -k mijas ar -c un -g mijas ar -dz, piem., roc - rok.

Darbības vārdiem gulēt, sēdēt, tecēt ir līdzskaņu mija vienkāršās tagadnes visās formās, izņemot viensk. 2.pers.

Verbu tagadnes formu paradigma

Darbības vārda forma  Konjugācija, grupa  Viensk. 1.pers.  Viensk. 2.pers.  Viensk. 3.pers.  Daudzsk. 1.pers.  Daudzsk. 2.pers.  Daudzsk. 3.pers. 
tiešais    -u  -am  -at 
tiešais  1.konj. 5.grupa,

1.konj. 3.grupa, kas beidzas ar p, t, d

3.konj. 3.grupa 

-u  -i  -am  -at 
tiešais  3.konj, 1. un 2. grupa.  -u  -i  -a  -ām  -āt  -a 
atgriezeniskais    -os  -ies  -as  -amies  -aties  -as 
atgriezeniskais  3.konj. 1. un 2. grupa  -os  -ies  -ās  -āmies  -āties  -ās 

Otrās konjugācijas tiešajiem darbības vārdiem vienskaitļa otrajā personā un abu skaitļu trešajā personā zūd ne vien galotne, bet arī celma beigu līdzskanis -j.

Piemēri

  1 konj., tiešais  1 konj. atgriez.  2 konj. tiešais  2 konj. atgriez.  3 konj. tiešais  3 konj. atgriez. 
es  ēd-u  smej-os  ogoj-u  sarunāj-os  tek-u  māc-os 
tu  ēd  smej-ies  ogo  sarunāj-ies  tec-i  māc-ies 
viņš  ēd  smej-as  ogo  sarunāj-as  tek  māc-ās 
mēs  ēd-am  smej-amies  ogoj-am  sarunāj-amies  tek-am  māc-āmies 
jūs  ēd-at  smej-aties  ogoj-at  sarunāj-aties  tek-at  māc-āties 
viņi  ēd  smej-as  ogo  sarunāj-as  tek  māc-ās 

Atpakaļ uz darbības vārdu lapu