1. A. 301B, 0. Kiršteins, Kr. Misā. LP, III, 43.

2. A. 301B. Štrauss Ērbēģē. LP, III, 43 var.

3. A.301B. L, Celms no Mīles Švalbes, Kroņa Misā. LP, VII, II, 19 IV, 5.

4. A. 30lB. Skolnieks J. Morkons, Preiļos, Br. Spūļa kr.