1. A. 303. 300. 313. J. Vilsons Nigrandā, Brīvzemnieka kr. LP, VI, 115, 8.

2. A. 30lB. 302. O. Kanaviņš ar Nesleri Gulbenē. LP, VI, 115, 14, AŠ, II, 92b.

3. A. 303. 300. 30lA. 513A. Lauris Bikstos. LP, VI, 115, 2b. AŠ, II, 92c.

4. A. 303. 300. P. Putniņš Kroņa-Sesavā, A. Bīlenšteina kr. LP, VI, 115, 11c. piez.