1. A. 326. 1653. B. A. Lerchis- Puškaitis, Džūkstē -Pienavā. LP, I, 19. AŠ, III, 6e.

2. A. 326. 1653 B. J. Sadovskis, Preiļos, Br. Spūļa kr.

3. A. 326. 1653 B. A. Smagars, Līksnas pag.