1. A. 465. C. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pāenavā. LP, I, 13.

2. A. 465. C. Baltausis ar Gothardu Kr. Vircavā. LP, III, 26.

3. A. 465. C. 513. B. Skolnieks S. Keiss no A. Keiša Baltinovas pa. N. Rancāna kr.