1. D. Ozoliņš Jaun-Rozē. LP. V. 73 (9. 33)

2. Teicēja 50 gadu veca Katrīna Kozlovska Ozolmuižā.

3. V. Zacharska no 75g. veca K. Vilčuka Varakļānos. V, Podis krājumā.