1. A. 480. P. Srnelteris 1898. g. no 70 gadu vecas Trokšu Māras Varakļānos.

2. A. 480. F. Ankipāns no 70 g. veca J. Tabuna Rēzeknes apr. Kultūras balss kr.

3. A. 480. J. Johansone Rīgā, A. Bērzkalnes krājumā.