1. A. 511. 532. J. Dīcmanis Lieģos ,.Pasaku vācelīte", 7. LP, VII, II, 22, I, 3 piez.

2. A. 511. 532. A. Lerchis - Puškaitis Džūkstē -Pienavā. LP, II, 46 (91).

3. A. 465. 511. P. Viļums Jāsmuižas Jazovā, Latvju kultūras kr.