1. A. Lerchis - Puškaitis Džūkstē - Pienavā. LP. I, 44.

2. Teicējs A. Šluburts Rozentovā. Latvju kultūras kr.

3. V. Zacharska no J. Razgula Rēzeknes apr. Makašānu pag. Latvju kultūras kr.

4. V. Zacharska no Zeigurova, Viļānu pag.