1. A. 577. J. Henniņš no Valteŗa Sasmakā, 1879. gadā.

2. A. 578. Skolnieks J. Banazis no J. Otaņķa Nīcas Kadegu mājās.

3. A. 592. 577. Z. Sēle Smārdē. A. Bērzkalnes krājumā.