1. A. 812. Krūmiņš Skultē. A. Bīlenšteina kr. LP, VI, 1011 (151, 4).

2. A. 812. No Valtenbergas pagasta Valmieras apriņķī.

3. A. 812. Skolniece A. Daukša Latgalē.