l.  A.838. P. Š. no sava tēva-tēva Raunā.

2. A 838. V. Zacharska no H. Acanovas Makašānu pag.

3. A. 838. V. Zacharska no 43 g. veca J. Ratanīka Ozolmuižas pag. Latvju Kultūras kr.