1. A. 850. A. Lerchis - Puškaitis Džūkstē - Pienavā. LP, I, 83, 53.

2. A. 850. H.Skujiņa, Andrs Ziemelis, no 55. g. vecas K. Cīrules Smiltenē.

3. A. 850. J. Ramanis Bērzaunē. Brīvzemnieka kr. LP, VI, 974 (143 piez.).

4. A.850. M. Skrupska Saukā.