l.  A. 883. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no 47 g. vecā K. Ādernieka Aumeisteŗos.

2. A. 883. V. Zacharska no A. Krusta Sakstagala pag.

3. A. 883. F. Ankipāns Ludzas apr.