l. A. 910.  A. Lerchis - Puškaitis Džūkstē - Pienavā. LP, I, 157, 134.

2. A. 910. A. Skolnieks L. Utynāns Preiļu pag. N. Rancāna krājumā.

3. A. 910. A. V. Zacharska no A. Dembovska Makašānu pag. Latvju kultūras kr.