1. A. 940. R. V. Porietis Sērpils Aizupēs. Rīg. Zin. Kom. kr. LP, VI, 342, 80, 1. M. Bohm, Lettische Schwänke, 76, 44.

2. A. 940. Krūmiņš Pēterupē. A. Bīlenšteina kr. LP, VI, 343, 80, e.

3. A. 940. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Aumeisteŗos.