1. A. 954. P. Š. no P. Dankas Raunā.

2. A. 954. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no 60 gadu vecā Pēteŗa Turķa Smiltenē.

3. A. 954. V. Zacharska no J. Yšteles Rozentavas pag.