1. A. 1133. J. A. J a n s o n s n o P. S k r o d e a a u d o n .

2. A. 1133. S t. U a n o v s k a V n o s. Zbior wiadomosci do antropologii krajowej. T. XVIII, Krakav, 1895., 263,     12.

3. A. 1133. S t. U a n o v s k a V i n o s. Zbior wiadomasci do antronologii krajowej. T. XVIII, Krakav, 1895., 261, 11.