1. A. 1525 C. P. Šmits Raunā.

2. A. 1525 C. J. Johansone, Rīgā. A. Bērzkalnes krājumā.

3. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis no J. Antēna, Bilskas pagastā.

4. A. 1525 C. L Skujiņa, Ziemelis, no 60 g. vecā Pētera Turķa, Smiltenē.