1. A. 1567. J. Sproģis Koknesē. Brīvzemnieka «Mūsu taut. pasakas», 20.

2. A. 1567. A. Miglava Rīgā. A. Bērzkalnes krājumā.

3. A. 1567. A Galēja no Lejas pag. P. Birkerts, Latvju t. anekdotes, 1, 305, 586.