1. A. 1697. Strodu Jānis no A. Sprudža, Rēzeknes apriņķi. P. un M. Birkertu «Latvju tautas anekdotes» 1926, 149.

2. A. 1697. Čuchalovu Līdija Slokā. P. Birkerts Latvju tautas anekdotes, III, 332, 3498.

3. A. 1697. V. Kreicberģe no 60 g. v. teic. Slokā. P. Birkerts. Latvju t. anekdotes, III, 58, 2789.