1. A. 1790. J. Zālīte Rīgā. P. Birkerts, Latvju t. anekdotes, II, 467, 2415.

2. A. 1790. K. Kupcis no J. Kupča Mores pag. P. Birkerts, Latvju t. anekdotes II, 381, 2250.

3. A. 1790. V. Zacharska no K. Mačalska, Rozentovas pag. Latvju kultūras kr.