1. A. 1845. Alma Leimane no 78 g. vecā Jāņa Leimaņa Mārsnēnu pagastā.

2. A. 1845. K. Bukums no 67 g. vecās Ievas Baunes Rūjienas dr. Jurata pag. P. Birkerts, Latvju t. anekdotes, II, 143, 1720.

3. A. 1845. V1. Pilijonoks Asūnā.