1. K. Skujiņa Smiltenes pagastā.

2. Skolnieks A. Jurķis no 59 g. v. P. Jurķa Nīcā. R. Lielozola kr.

3. P. Šmits no P. Zeltiņas Tomē.

4. Lerchis-Puškaitis, LP, V, 201, 88.