1. P. Lodziņš Sērpilī. LP, VII, I, 453, 7.

2. Juris Upītis Gatartiešu Mīlakšos. Brīvzemnieka kr. LP, VII, I, 453, 8.

3. Audzenieks Audzes pag. «Balss 1887. g. nr. 21. LP, VII, I, 498, 9.