1. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

2. J. Luters no A. Grautiņas Liepājā K. Lielozola kr.

3. Skolnieks A. Jurķis Nīcā. K. Lielozola kr.

4. A. Gari-Juone no 90 g. v. Pauniņu Annas Preiļos.

5. Paegļu Mārtiņš Lielvārdē. Zin. Kom. kr. LP, VI 226, 30, 16.

6. Audzis Jērkulē. Zin. Kom. kr. LP, VI, 24, 30, 10.

7. Fr. Brīvzemnieks. «Sborņik». LP, VII, I, 1033, 1.

8. V. Akmentiņš Latgalē, Bērzpils apkārtnē. A. Aizsila kr.

9. Fr. Fišers Krūtē, Lejas Kurzemē. LP, VII, I, 1033.

10. P. Šmits no P. Zeltiņas Ikšķilē.

11. R. V. Bērziņš Annēniešos, Vidzemē. «Balt. Vēstn. piel. 1894. g. nr. 68. LP, VII, I, 1030.

12. M. Garkolne no 76. g. v. T. Staleidzānes Atašienē.

13. Kalniņu Jēkabs Ozolnieku Līčos, Kurzemē, Jkr. 1V. LP, VII, I, 1030, 1.