1. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē. LP, VI, 2, 3,

2. A. Zibens Rugāju pag. J. A. Jansona kr.

3. A. Gari-Juone no 65 g. v. Putnu Broņislava Kokorevas pag.