1. Krēsliņu Jānis Malienā. « Latviešu teikas», I 16.

2. M. Zemesarāja Talsos. T. Dzintarkalna krājumā.

3. K. Bika Gaujienā.