Tildes Gramatiķis

Tildes Gramatiķis ir latviešu valodas pareizrakstības līdzekļu komplekts, datorprogramma, kas sevī ietver pareizrakstības pārbaudītāju un vārdu dalītāju pārnešanai jaunā rindā. Programmas komplektā ietilpst gan versija priekš Windows 3.x (16 bitu versija), gan arī versija, kas izmanto Windows 95 un Windows NT priekšrocības (32 bitu versija). Kļūdu meklēšana ir nepatīkamākais darba posms, parasti daudzos vārdos ir pareizrakstības kļūdas, sevišķi, ja jūs rakstāt ātri. Bieži vien tiek izlaisti burti, vai arī nepieciešamā tastatūras taustiņa vietā nospiests cits taustiņš. Šādu kļūdu meklēšana ir ļoti apgrūtinoša un neērta, jo, lasot uz ekrāna, nogurst acis, bet izdrukātu tekstu pēc kļūdu izlabošanas atkal jāpārdrukā. Pat visrūpīgākā korektore nereti atstāj nemanītu kādu pārrakstīšanās kļūdu. Tildes Gramatiķis jūs atbrīvos no šīm rūpēm. Gramatiķis pievieno tekstu redaktoram MS Word un citām MS Office programmām latviešu vārdu pareizrakstības pārbaudes iespēju. Ar Tildes Gramatiķa palīdzību var pārbaudīt latvisko daļu arī tādos tekstos, kas rakstīti vairākās valodās.

Tildes Gramatiķa iespējas

Tekstu pārbaude redaktorā MS Word 7

Lietotāja vārdnīcas

Tildes Gramatiķa pareizrakstības pārbaudītāja analīze

Iespējamās problēmas un risinājumi