LATVIEŠU VALODAS SKAŅAS

 

Patskaņi:

                 a, ā, e (platais un šaurais), ē (platais un šaurais), i, ī, u, ū, o [ō]

 

Skaņu sadalījums     Divskaņi:

                  ai, au, ei, ie, o [uo], iu, ui, oi, ou

 

Līdzskaņi:

                  b, c, č, d, f, g, ģ, h, j, k, ķ, l, ļ, m, n, ņ, p, r, s, š, t, v, z, ž, dz, dž

 

                                            

    3. uzdevumsNosaki, cik katrā vārdā ir skaņu, cik - burtu!