PATSKAŅI

 

Patskaņi ir skaņas, ko izrunā, gaisam brīvi plūstot cauri mutes dobumam.

 

Latviešu valodā ir 12 patskaņi, bet 9 patskaņu burti:

- latviešu valodā ar burtu e apzīmē gan plato, gan šauro [e] skaņu;

- latviešu valodā ar burtu ē apzīmē gan plato, gan šauro [ē] skaņu;

- latviešu valodā ar burtu o apzīmē gan īso [o], gan garo [ō] skaņu (arī divskani [uo]).

                               

 

garie - ā, ē (šaurais), ē (platais), ī, ū, o

Patskaņu iedalījums:

 

īsie - a, e (šaurais), e (platais), i, u, o [ō]

 

Atceries!

Piemēram: kazas - kāzas, pili - pīli, mēri - mērī.

Piemēram, mēle, ēna.

Piemēram, opera (garš patskanis o), koncerts (īss patskanis o).

        Piemēram: kols, radio, kino, televizors, solo, melone, protokols.

 

4. uzdevums. Raksti vārdus, svītriņu vietā liekot atbilstošo burtu!

5. uzdevums. Raksti vārdus, svītriņu vietā liekot atbilstošo burtu!

6. uzdevums. Nosaki šauro un plato e, ē!

7. uzdevums. Nosaki, kuros vārdos ir garais patskanis o, kuros - īsais o!

 

Vingrinājumi