UZDEVUMI FONĒTIKĀ

1. uzdevums. Sakārto un uzraksti alfabēta secībā Latvijas pilsētu nosaukumus!

2. uzdevums. Sakārto alfabēta secība doto ielu nosaukumus!

3. uzdevums. Nosaki, cik katrā vārdā ir skaņu, cik - burtu!

4. uzdevums. Raksti vārdus, svītriņu vietā liekot atbilstošus patskaņu burtus!

5. uzdevums. Raksti vārdus, svītriņu vietā liekot atbilstošus patskaņu burtus!

6. uzdevums. Nosaki plato un šauro e, ē!

7. uzdevums. Nosaki, kuros vārdos ir garais patskanis [ō], kuros - īsais [o]!

9. uzdevums. Pabeidz visus trīs stabiņus! (Jānosaka, kuros vārdos ir patskanis [o] vai [ō], kuros - divskanis [uo].)

11. uzdevums. Lauciņos ieraksti vajadzīgos līdzskaņu burtus!

13. uzdevums. Atrodi visus vārdus, kuros vērojamas pozicionālās skaņu pārmaiņas!

14. uzdevums. Svītriņu vietā ievoetovajadzīgoslīdzskaņu burtus! Pasvītrojot norādi, kuros vārdos ir pozicionālās skaņu pārmaiņas!

16. uzdevums. Atrodi un izraksti vārdus,kuros vērojama līdzskaņa [j] noteiktā mija!

17. uzdevums. Uzraksti minētos vārdus tā, lai saknē rastos līdzskaņa [j] noteiktā mija!

18. uzdevums. Uzraksti visus darbības vārdus tādā formā, lai rastos līdzskaņa [ j] noteiktā mija!