Veclatviešu rakstības periods

Vārds "veclatvieši" apzīmē gan latviešu, gan vācu tautības rakstītājus latviešu valodā.

Šo periodu var iedalīt trīs posmos:

senākais posms, 1525. - 1631.gads (pirmā zināmā grāmata latviešu valodā - Manceļa "Vade Mecum");

vidējais posms, 1631. - 1739. gads (Bībeles tulkojuma otrā izdevuma iznākšana, ar ko aizsākas stabila vecā ortogrāfija);

jaunākais posms, 1739. - 1856. gads (J.Alunāna "Dziesmiņas").